Dokumenty

Regulamin wycieczek

Regulamin wycieczek

Przedmiotowy system oceniania

PSO – język polski – klasa IV i V PSO – matematyka PSO – wychowanie fizyczne PSO – muzyka PSO – plastyka PSO – zajęcia komputerowe – klasa IV PSO – zajęcia komputerowe – klasa V PSO – zajęcia komputerowe – klasa VI PSO – język angielski PSO – przyroda PSO – edukacja wczesnoszkolna PSO […]

Program Wychowawczo – Profilaktyczny

Program Wychowawczo – Profilaktyczny

Regulamin dowozu dzieci autobusem szkolnym

Regulamin dowozu dzieci autobusem szkolnym

Punktowy system oceny zachowania

Punktowy system oceny zachowania Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Stobnie. PUNKTOWY SYSTEM OCENIANIA – SP STOBNO PUNKTY DODATNIE I UJEMNE

Koncepcja pracy szkoły

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Stobnie na lata 2010 - 2015

Statuty

Statut Szkoły Podstawowej z późniejszymi zmianami Statut Publicznego Przedszkola w Stobnie  Statut Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

Wewnątrzszkolny system oceniania

Warunki i sposób oceniania