Koło Młodych Historyków:

  • Rozwija wiedzy o kulturze własnego regionu.
  • Zachęca do zbierania pamiątek z przeszłości .
  • Doskonali umiejętności interpretacji tekstów źródłowych.
  • Rozwija myślenie historyczne zwłaszcza zdolności do globalnego ujmowania zjawisk politycznych, społecznych, kulturalnych.
  • Pogłębia postawy patriotyczne; poszanowania tradycji i symboli narodowych.
  • Wykorzystuje wiedzę z różnych dyscyplin w nauce historii.
  • Kształtuje umiejętności samodzielnej oceny wydarzeń historycznych.
  • Rozwija umiejętności współdziałania w grupie jako całościowego przygotowania do pełnienia różnych ról społecznych w dalszym życiu.
  • Przygotowuje uczniów do udziału w konkursach historycznych.

Zajęcia są dla uczniów klas VII-VIII i prowadzone są przez Magdalenę Dzięcielską, nauczyciela historii.  Odbywają się jeden raz w tygodniu i trwają 45 minut.