Aleksandra Łukasiuk

psycholog szkolny.

Sylwia Melka

Pedagog szkolny, profilaktyk, trener, socjoterapeuta, mediator szkolny, coach. Realizator programów profilaktycznych, spotkań wychowawczo-profilaktycznych dla rodziców. Prowadzi warsztaty oraz spotkania indywidualne dla uczniów rozwijające kompetencje społeczne, radzenia sobie z emocjami, umiejętności uczenia się. Wspiera rodziców udzielając porad wychowawczych.

Szkolny pedagog poleca:

Marta Mielcarek- Przybył

Psycholog, oligofrenopedagog, nauczyciel języka angielskiego. Psychologię ukończyła na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Dotychczas pracowała z dziećmi i młodzieżą ze sprzężonymi niepełnosprawnościami oraz z dziećmi i młodzieżą umieszczonymi w placówce ze względu na trudną sytuację rodzinną.