Sylwia Melka

Pedagog szkolny, profilaktyk, trener, socjoterapeuta, mediator szkolny, coach. Realizator programów profilaktycznych, spotkań wychowawczo-profilaktycznych dla rodziców. Prowadzi warsztaty oraz spotkania indywidualne dla uczniów rozwijające kompetencje społeczne, radzenia sobie z emocjami, umiejętności uczenia się. Wspiera rodziców udzielając porad wychowawczych.

Dyżury:

wtorek: 8.00 -14.00

środa: 8.00 -12.00

Marta Mielcarek- Przybył

Psycholog, oligofrenopedagog, nauczyciel języka angielskiego. Psychologię ukończyła na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Dotychczas pracowała z dziećmi i młodzieżą ze sprzężonymi niepełnosprawnościami oraz z dziećmi i młodzieżą umieszczonymi w placówce ze względu na trudną sytuację rodzinną.

Dyżury :

poniedziałek: 8.30 -13.00

wtorek: 8:30 – 11.30

czwartek: 8.30 -14.00

piątek: 8.30 – 15.00

W wyjątkowych przypadkach istnieje możliwość spotkania się w innych dniach i godzinach po uprzednim umówieniu wizyty telefonicznie.