Pozytywna Dyscyplina

Fot. Logo Pozytywna Dyscyplina

Metoda ta uczy ważnych umiejętności społecznych i życiowych w zachęcający dla dzieci i dorosłych, pełen szacunku sposób. Pomaga dzieciom poczuć łączność i przynależność, a także poczuć, że są ważne w rodzinie i społeczności. Zaprasza dzieci do odkrywania, jak bardzo są zdolne i kompetentne. Zachęca je do konstruktywnego używania swojej osobistej siły i autonomii.

Program profilaktyczny Godzina dla młodych głów

Fot. Plakat promocyjny

Program profilaktyczny „Godzina dla MŁODYCH GŁÓW” ma na celu wsparcie dzieci i młodzieży, a także nauczycieli i nauczycielek w działaniach z obszaru profilaktyki zdrowia psychicznego, które będą prowadzone podczas roku szkolnego według ośmiu opracowanych scenariuszy.

Kampania UNICEF Chile One shot is enough

Kampania UNICEF Chile One shot is enough zwraca problem na cyebrbullying. W jej ramach zaprezentowano m. in. trzy niezwykle wymowne fotografie – egzekucje: Grubaska (ang. Fatty), Kujon (ang. Nerd), Słabeusz (ang. Weak). Na każdej z nich jest też jakiś świadek wydarzenia, który nie reaguje, po prostu idzie dalej. Kampania zachęca dzieci do mądrego korzystania ze swojego smartfona.

Logo Unicef
Fot. Logo Unicef

Porozumienie bez Przemocy (NVC)

Porozumienie bez Przemocy (NVC) to metoda komunikacji. Metoda, która umożliwia nawiązanie kontaktu opartego na wzajemnym szacunku i zrozumieniu, co w efekcie zaspakaja potrzeby rozmówców w sposób pokojowy – stąd w nazwie słowa bez przemocy. Celem NVC jest stworzenie wysokiej jakości kontaktu z innymi ludźmi i z sobą samym.

Logo- Język serca
Fot. Logo, Język serca

Program „Projekt Twoje dane Twoja Sprawa

Fot. Uodo, Logo programu
Fot. Uodo, Logo programu

Program „Projekt Twoje dane Twoja Sprawa – kliknij w logo by dowiedzieć się więcej”

To(działa)My!

„TO (działa)MY!” – UNICEF – to projekt edukacyjno-społeczny UNICEF Polska i Fundacji Santander Bank Polska. „TO (działa)MY!” jest innowacyjną propozycją skierowaną do wszystkich nauczycieli pracujących z uczniami, począwszy od 4 klasy szkoły podstawowej. Projekt jest odpowiedzią na rosnącą potrzebę podejmowania inicjatyw, które mają na celu inspirowanie dzieci i młodzieży do działania wykraczającego poza ramy tradycyjnej edukacji. Jest szansą dla uczniów na rozwijanie umiejętności i kompetencji niezbędnych we współczesnym świecie. Tworzy dla młodych ludzi przestrzeń do działania w obszarach dla nich ważnych i interesujących. Proponowane tematy są szerokie i dają duże możliwości do działania: ekologia, zdrowie i sport oraz edukacja i rozrywka.

W naszej szkole w ramach projektu „TO (działa)MY!” wzięły udział dwie kreatywne i pełne entuzjazmu klasy siódme. Zadaniem było stworzenie programu, pod okiem szkolnego koordynatora, w wybranym przez siebie obszarze tematycznym. Nasi uczniowie postanowili postawić na edukację i rozrywkę! Podczas zajęć plastycznych zrodziły się bardzo interesujące pomysły z efektów, których skorzystała cała społeczność szkolna i przedszkolna. Uczniowie zwrócili uwagę na połączenie ekologii z działaniami plastycznymi. Powstały instrumenty z materiałów recyklingowych, uczniowie klas młodszych oraz przedszkolaki pod okiem koleżanek i kolegów z klas starszych uczestniczyli w warsztatach recyklingu (powstały ciekawe i kreatywne zabawki), moda recyklingowa, quizy z nagrodami. Śmiało można stwierdzić, że jest to Projekt od uczniów dla uczniów… i nie tylko. Efekty pracy uczniowskiej można zobaczyć w galerii.

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny Zabawa Sztuką

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Zabawa sztuką” odnosi się do świata sztuki, w kontekście sztuk plastycznych (tj. malarstwo, rzeźba, architektura, rysunek, fotografia, ceramika, wzornictwo itd.).

Głównym celem  projektu jest propagowanie sztuki przez zabawę w korelacji z kompetencjami kluczowymi oraz zgodnie z założeniami pedagogiki freblowskiej.

Powyższe działania  mają wpływ na:

 – rozwijanie postawy twórczej dzieci  tj. kreatywności, innowacyjności (twórcze działania plastyczne)

– kształtowanie orientacji przestrzennej,

– rozwijanie zainteresowań światem przyrody poprzez wykorzystywanie dzieł sztuki,

– doskonalenie umiejętności konstrukcyjnych,

– wspomaganie rozwoju dzieci,

– budowanie więzi w grupie,

– rozwijanie wiary we własne możliwości,

– kształtowanie postawy proekologicznej,

– współpraca z środowiskiem lokalnym.

Realizacja projektu polega na tym, że nauczyciel koordynujący projekt wybiera co najmniej 5 zadań wskazanych na liście organizatora projektu i   realizuje je w taki sposób by każdy uczeń mógł się zaangażować w jego wykonanie. Działania dzieci będą polegały  na samodzielnej działalności twórczej poprzez zabawę oraz udział w akcjach kształtujących i propagujących postawy proekologiczne i charytatywne.

Projekt został objęty patronatem przez:

  • Ministra Edukacji i Nauki, 
  • Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 
  • Rzecznika Praw Dziecka Mikołaja Pawlaka,
  • Marszałka Województwa Śląskiego – Jakuba Chełstowskiego, 
  • Sztuka dla dzieci, 
  • Bliżej Przedszkola
  • Froebel.pl
Ogólnopolski Projekt Edukacyjny "Zabawa sztuką"

Program Akademia Dojrzewania

Akademia Dojrzewania Lactacyd® to program skierowany do dziewcząt wkraczających w okres dojrzewania.

Program Akademia Dojrzewania -  logo

Bieg po zdrowie

„Bieg po zdrowie” to program edukacji antynikotynowej.  Odbiorcami programu są uczniowie klasy IV. Celem projektu edukacyjnego „Bieg po zdrowie” jest zwiększenie wiedzy na temat szkodliwości palenia tytoniu oraz zapobieganie lub opóźnianie inicjacji tytoniowej wśród dzieci i młodzieży.

Bieg po zdrowie - logo

Trzymaj Formę!

Projekt adresowany do uczniów klas V-VIII. Celem programu jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej i ich rodzin, poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, w oparciu o odpowiedzialność indywidualną  i wolny wybór jednostki.

Trzymaj formę - logo

Nie pal przy mnie proszę

Program stanowi drugie ogniwo w cyklu programów profilaktyki antytytoniowej, adresowany  dla uczniów klas I-III.

Cel główny programu to zmniejszenie narażenia dzieci na bierne palenie tytoniu.

Cele szczegółowe: kształtowanie u dzieci postaw odpowiedzialności za zdrowie własne i swoich bliskich; uświadomienie dzieciom, że palenie tytoniu jest szkodliwe dla zdrowia; usystematyzowanie i poszerzenie informacji na temat zdrowia; kształtowanie u dzieci postaw asertywnych, w sytuacji, gdy narażone są na bierne palenie.

Zdrowo jem, więcej wiem

Głównym celem projektu jest  wykształcenie u dzieci postaw prozdrowotnych poprzez uczenie zasad zdrowego odżywiania oraz przekazywanie wiedzy na temat produktów służących zdrowiu i produktów dla zdrowia szkodliwych.  Ważnym celem jest również uświadomienie związku pomiędzy żywieniem, a występowaniem wielu chorób i dolegliwości oraz podkreślenie roli codziennej aktywności fizycznej w profilaktyce zdrowotnej. Projekt jest realizowany w klasach I-III.

Zdrowo jem - logo