OGÓLNOPOLSKI PROJEKT “ZABAWA SZTUKĄ

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny “Zabawa sztuką”. Projekt nastawiony na naukę przez zabawę, realizację założeń pedagogiki freblowskiej, ale przede wszystkim łączenie świata sztuki z kompetencjami kluczowymi.

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny "Zabawa sztuką"

Program AKADEMIA DOJRZEWANIA

Akademia Dojrzewania Lactacyd® to program skierowany do dziewcząt wkraczających w okres dojrzewania.

PROGRAM AKADEMIA DOJRZEWANIA

Bieg po zdrowie

„Bieg po zdrowie” to program edukacji antynikotynowej.  Odbiorcami programu są uczniowie klasy IV. Celem projektu edukacyjnego „Bieg po zdrowie” jest zwiększenie wiedzy na temat szkodliwości palenia tytoniu oraz zapobieganie lub opóźnianie inicjacji tytoniowej wśród dzieci i młodzieży.

Trzymaj Formę!

Projekt adresowany do uczniów klas V-VIII. Celem programu jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej i ich rodzin, poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, w oparciu o odpowiedzialność indywidualną  i wolny wybór jednostki.

Nie pal przy mnie proszę

Program stanowi drugie ogniwo w cyklu programów profilaktyki antytytoniowej, adresowany  dla uczniów klas I-III.

Cel główny programu to zmniejszenie narażenia dzieci na bierne palenie tytoniu.

Cele szczegółowe: kształtowanie u dzieci postaw odpowiedzialności za zdrowie własne i swoich bliskich; uświadomienie dzieciom, że palenie tytoniu jest szkodliwe dla zdrowia; usystematyzowanie i poszerzenie informacji na temat zdrowia; kształtowanie u dzieci postaw asertywnych, w sytuacji, gdy narażone są na bierne palenie.

Zdrowo jem, więcej wiem

Głównym celem projektu jest  wykształcenie u dzieci postaw prozdrowotnych poprzez uczenie zasad zdrowego odżywiania oraz przekazywanie wiedzy na temat produktów służących zdrowiu i produktów dla zdrowia szkodliwych.  Ważnym celem jest również uświadomienie związku pomiędzy żywieniem, a występowaniem wielu chorób i dolegliwości oraz podkreślenie roli codziennej aktywności fizycznej w profilaktyce zdrowotnej. Projekt jest realizowany w klasach I-III.