Zapewniamy

Zajęcia lekcyjne w pięknych salach wyposażonych w sprzęt multimedialny, mało liczne klasy, jednozmianowy system pracy, wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną (w tym specjalistów z zakresu wspierania i edukacji uczniów ze spektrum autyzmu, logopedów, oligofrenopedagogów, surdopedagogów, tyflopedagogów, terapeutów pedagogicznych).

Międzynarodowe projekty

Od kilku lat realizujemy projekty edukacyjne z funduszy Unii Europejskiej: Comenius, eTwinning, Erasumus +.

Profilaktyka

Realizujemy programy propagujące zdrowy styl życia: Trzymaj formę, Nie pal przy mnie, proszę, Owoce w szkole.

Przyjaciele Zippiego, Golden five, Apteczka pierwszej pomocy emocjonalnej – programy wspierające zdrowie psychiczne.

Działalność dobroczynna

Bierzemy udział w akcjach: Nakręć się pozytywnie, I Ty możesz zostać św. Mikołajem, Góra Grosza, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.

Sukcesy

Nasi uczniowie są laureatami Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce, odnoszą także sukcesy sportowe w piłce nożnej, kolarstwie, lekkoatletyce, wioślarstwie, tenisie stołowym, unihokeju. Od ponad 10 lat organizujemy również gminne konkursy języka angielskiego.