Organem prowadzącym Przedszkole Publiczne w Stobnie Siódmym jest Gmina Godziesze Wielkie. Nasze przedszkole wchodzi w skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Stobnie Siódmym. Usytuowane ono jest na parterze budynku szkoły, z osobnym do niego wejściem. Położone jest w pięknym, bezpiecznym i przyjaznym dzieciom miejscu. Pobliski las oraz znajdująca się tuż obok stadnina koni stanowią dodatkową atrakcję dla dzieci.

Przedszkole otoczone jest ogrodem pełnym zieleni, co sprzyja kształtowaniu postaw ekologicznych. Teren jest wyjątkowo spokojny, odległy od wszelkiego hałasu. Ogród przedszkolny daje nam duże możliwości do przeprowadzania gier i zabaw na świeżym powietrzu. Na terenie naszej placówki znajduje się również plac zabaw NIVEA i boisko sportowo-rekreacyjne co pozwala naszym podopiecznym zapewnić sporą dawkę ruchu na co dzień.

Posiadamy duże, funkcjonalne i bezpieczne dla dzieci kolorowe sale z łazienkami, kąciki do zabaw i zajęć dydaktycznych, duży hol połączony z szatnią.

Przedszkole zapewnia edukację oraz opiekę dzieci w wieku 2,5-6 lat. Specjalnie dobrany program edukacyjny pozwala na zdobywanie wiedzy niezbędnej do rozpoczęcia nauki w szkole. Uczymy wzajemnego poszanowania, dobrych relacji koleżeńskich i obcowania w grupie. Proponujemy ciekawe zajęcia i opiekę pedagogiczno – psychologiczną. Dokładamy wszelkich starań, aby dzieci chętnie mówiące miały wiele okazji do wypowiadania się na różne tematy, a te z natury nieśmiałe odnalazły chęć i radość mówienia. Czuwamy nad prawidłową postawą dzieci oraz staramy się wzmacniać odporność, podczas częstych spacerów i zabaw ruchowych na świeżym powietrzu. Zapewniamy wysoko wykwalifikowanych wychowawców oraz wszechstronne nauczanie przez zabawę.

Rodzice naszych podopiecznych mają czynny wpływ na ofertę zajęć i aktywnie uczestniczą wzbogacając ją poprzez organizowanie zajęć dla dzieci, warsztatów, uroczystości, a także wyjazdów.

Przedszkole jest obiektem zamkniętym, bezpiecznym i monitorowanym. Jesteśmy do dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 do 16.00. (czas pracy przedszkola dostosowany do potrzeb rodziców). Budynek dostosowany jest do potrzeb przedszkola 5 oddziałowego, do którego aktualnie uczęszcza 90 dzieci.


GRUPA 3 LATKÓW „JEŻYKI” – nauczyciel prowadzący mgr Romualda Pacholczyk

GRUPA 4 LATKÓW „MOTYLKI” – nauczyciel prowadzący mgr Maria Szczepaniak

GRUPA 5 LATKÓW „ZAJĄCZKI” – nauczyciel prowadzący mgr Marta Karolak

GRUPA 6 LATKÓW „PIESKI” – nauczyciel prowadzący mgr Jolanta Kaczor

GRUPA 6 LATKÓW „PRZYJACIELE BAJKOWEGO LASU” – nauczyciel prowadzący mgr Iwona Dusza

W ramach zajęć obowiązkowych organizowane są:

 • zajęcia integrujące grupę, rozwijające mowę i wiedzę o świecie,
 • zajęcia kształtujące pojęcia matematyczne,
 • zajęcia wyrabiające wrażliwość estetyczną i aktywność twórczą,
 • język angielski,
 • zabawy ruchowe i ćwiczenia gimnastyczne,
 • teatrzyki, koncerty, wycieczki, warsztaty, uroczystości przedszkolne, zajęcia przygotowane przez zaproszonych gości.

Czas trwania zajęć dydaktycznych, zabaw i innych form pracy z dziećmi dostosowany jest do możliwości rozwojowych dzieci. Zabawy swobodne dzieci prowadzone są w sposób „otwarty” poprzez danie dzieciom szerokich możliwości wyboru działania. Dzieci w naszym przedszkolu są aktywne i twórcze, radosne i pełne wiary w swoje możliwości. W przedszkolu czują się akceptowane i bezpiecznie.

Mocne strony przedszkola:

 • bardzo wysoki poziom zadowolenia rodziców, nauczycieli i personelu pomocniczego z przedszkola;
 • bardzo dobre relacje międzyludzkie panujące w przedszkolu;
 • bardzo dobrze wykwalifikowana kadra pedagogiczna;
 • opieka psychologa i pedagoga szkolnego;
 • organizacja i metody sprzyjające wszechstronnemu rozwojowi dzieci;
 • dobre warunki lokalowe i położenie przedszkola;
 • udział dzieci w imprezach organizowanych w przedszkolu oraz poza przedszkolem;
 • zdobyta wiedza, umiejętności i wiadomości naszych abiturientów cieszą się dużym uznaniem wśród nauczycieli klas edukacji wczesnoszkolnej;
 • rodzice naszych dzieci na bieżąco są informowani o życiu przedszkolnym.

Zajęcia dodatkowe w ramach oferty przedszkola:

 • zajęcia z religii,
 • zajęcia logopedyczne,
 • dogoterapia,
 • zajęcia korekcyjno – kompensacyjne,
 • zajęcia z psychologiem i pedagogiem szkolnym.