BLIOTEKA  SZKOLNA

„Pełne są książki słów mędrców, przykładów dawnych ludzi, zwyczajów, praw, religii, książki żyją z nami, myślą, rozmawiają z nami.”

Kardynał Joannes Bessarion

Biblioteka jest interdyscyplinarną pracownią szkoły.

Z biblioteki mogą korzystać: uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy szkoły, rodzice.

Biblioteka szkolna składa się z:

 • wypożyczalni literatury pięknej i lektur,
 • wypożyczalni książek popularnonaukowych,
 • kącika czytelniczego.

Biblioteka udostępnia swoje zbiory w czasie trwania zajęć dydaktycznych zgodnie z organizacją roku szkolnego.

Pracownicy: w bibliotece pracuje nauczycielka – bibliotekarka posiadająca kwalifikacje bibliotekarskie mgr Elżbieta Frondczak.

Czytelniku, oto Twoje prawa i obowiązki:

W bibliotece należy:

 • zachować ciszę,
 • przychodzić bez śniadania,
 • wybrać sobie książkę,
 • czekać na swoją kolej w wypożyczeniu książki,
 • szanować pozycje biblioteczne,
 • wszystkie uszkodzenia książek zgłaszać bibliotekarce,
 • nie niszczyć książek,
 • korzystać z pomocy nauczycielki w szukaniu informacji na określony temat,
 • zostawiać porządek na półkach.

Zapraszam do korzystania z biblioteki szkolnej w dni nauki szkolnej od poniedziałku do piątku!

„Kto czyta, żyje wielokrotnie! Kto zaś z książkami obcować nie chce, na jeden żywot jest skazany”

 Józef Czechowicz