Kiedy masz jakieś wątpliwości, idź do biblioteki.

Joanne Kathleen Rowling

Biblioteka jest interdyscyplinarną pracownią szkoły.

Z biblioteki mogą korzystać: uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy szkoły, rodzice.

Biblioteka szkolna składa się z:

 • wypożyczalni literatury pięknej i lektur,
 • wypożyczalni książek popularnonaukowych,
 • kącika czytelniczego.

Biblioteka udostępnia swoje zbiory w czasie trwania zajęć dydaktycznych zgodnie z organizacją roku szkolnego.

Pracownicy: Elżbieta Frondczak i Joanna Tarchalska

Czytelniku, oto Twoje prawa i obowiązki:

W bibliotece należy:

 • zachować ciszę,
 • przychodzić bez śniadania,
 • wybrać sobie książkę,
 • czekać na swoją kolej w wypożyczeniu książki,
 • szanować pozycje biblioteczne,
 • wszystkie uszkodzenia książek zgłaszać bibliotekarce,
 • nie niszczyć książek,
 • korzystać z pomocy nauczycielki w szukaniu informacji na określony temat,
 • zostawiać porządek na półkach.

Zapraszamy do korzystania z biblioteki szkolnej w dni nauki szkolnej od poniedziałku do piątku!