Zwiększenie motywacji do nauki, rozwijanie zainteresowania językiem angielskim, zwiększenie zainteresowania kulturą krajów anglojęzycznych, rozwijanie umiejętności z zakresu struktur gramatyczno-leksykalnych, rozwijanie umiejętności z zakresu funkcji i środków językowych, ćwiczenie czytania i słuchania ze zrozumieniem, przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego.

Prowadzący: Marta Glapa, Dawid Glapa