Zajęcia dla uczniów klasy VI b mają na celu popularyzowanie matematyki wśród uczniów, rozwijanie umiejętności wykorzystania wiedzy matematycznej w praktyce, pogłębianie wiedzy z zakresu różnorodnych działów matematyki, zachęcanie uczniów do podejmowania samodzielnej pracy nad rozwiązywaniem i tworzeniem zadań oraz gier matematycznych, rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie, skutecznej komunikacji i umiejętności partnerskiego w niej funkcjonowania oraz rozwijanie poczucia własnej wartości poprzez osiąganie sukcesów. Zajęcia prowadzi pani Ewa Pawlik – Wiśniewska.