W naszym przedszkolu zajęcia religii organizowane są w ramach planu zajęć przedszkolnych na życzenie rodziców (opiekunów prawnych). Chęć rodziców wyrażana jest w formie indywidualnego oświadczenia podpisanego z imienia i nazwiska. Nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, może natomiast zostać zmienione. Czas trwania zajęć dodatkowych, do których zalicza się religię jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić:

  • dla dzieci w wieku 3-4 lata – ok. 15 minut
  • dla dzieci w wieku 5-6 lat – ok. 30 minut