Poza godzinami obejmującymi realizacje podstawy programowej wychowania przedszkolnego przedszkole organizuje zadania dodatkowe dla dzieci chętnych. Dzieci w wieku przedszkolny w dalszym ciągu rozwijają się fizycznie ćwicząc koordynację ruchową, wzrokowa czy zwinność, ale są też bardziej pobudzone psychoruchowo. Dlatego w miarę możliwości proponujemy im zabawy ruchowe, sportowe, przyrodnicze, informatyczne (kodowanie na dywanie), sensoryczne, logopedyczne, zabawy z językiem migowym, zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci, a także plastyczne czy grafomotoryczne pozwalające na rozwijanie sprawności manualnej.