Rok 2020/2021

  • Małgorzata Juszczak – przewodnicząca
  • Alina Wojciechowska – zastępca
  • Izabela Jurga – Kwieciak – skarbnik
  • Magdalena Dymarczyk – sekretarz
  • Paweł Juszczak – komisja rewizyjna