Rok 2022/2023

Anna Warzych – przewodnicząca

Małgorzata Lewandowska – zastępca

Paulina Raniś – skarbnik

Karolina Pilarska – sekretarz

Monika Borowska – Turbacz – komisja rewizyjna

Elżbieta Ochlik

Beata Suchorzewska

Rada Rodziców przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Stobnie Siódmym ustaliła wysokość składki na

Komitet Rodzicielski na rok 2022/2023.

Pieniądze te przeznaczone są dla naszych dzieci. Prosimy o wpłaty na numer konta:

54 8404 0006 2103 0000 5488 0001

lub w Sekretariacie Szkoły

W tytule należy wpisać imię i nazwisko dziecka, klasę bądź grupę do której uczęszcza.

Wysokość składki wynosi :

Pierwsze dziecko – 50 zł

Drugie dziecko – 40 zł

Trzecie dziecko – 30 zł

Czwarte oraz kolejne – 0 zł

Serdecznie zapraszamy do dokonywania wpłat, pamiętajmy, że działamy dla dzieci.

Pozdrawiamy serdecznie,

Rada Rodziców