Rok 2023/2024

Anna Warzych – przewodnicząca

Paula Kołodziejek – zastępca

Karolina Pilarska – skarbnik

Anita Janas – sekretarz

Rada Rodziców przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Stobnie Siódmym ustaliła wysokość składki na

Komitet Rodzicielski na rok 2023/2024.

Pieniądze te przeznaczone są dla naszych dzieci.

Prosimy o wpłaty na numer konta:

54 8404 0006 2103 0000 5488 0001

lub w Sekretariacie Szkoły

W tytule należy wpisać imię i nazwisko dziecka, klasę bądź grupę do której uczęszcza.

Wysokość składki to 50 złotych.

W przypadku rodzeństwa rodzice wpłacają jedynie 50 zł.

Jeżeli ktokolwiek ma ochotę wpłacić większą kwotę to będziemy bardzo wdzięczni.

Serdecznie zapraszamy do dokonywania wpłat, pamiętajmy, że działamy dla dzieci.

Pozdrawiamy serdecznie,

Rada Rodziców