W roku szkolnym 2020/2021 oferujemy bogatą gamę zajęć pozalekcyjnych, organizowanych na terenie naszej szkoły.