Mają na celu: rozwijanie postaw twórczych, procesów umysłowych, których efektem będą utworzone nowe idee, koncepcje, nowe skojarzenia powiązane z poznanymi pojęciami, tezami, założeniami. Zajęcia będą rozwijać myślenie prowadzące do uzyskania oryginalnych rozwiązań. Zajęcia będą kształtować i budować kompetencje przyszłości tzn.: generowanie pomysłów, krytyczne myślenie, kreatywne rozwiązywanie problemów, zbieranie informacji, otwartość na pomysły, ciekawość poznawczą, chęć weryfikacji swoich przypuszczeń, umiejętność współpracy, ocena i analiza konsekwencji zjawisk fizyko-chemicznych.

Prowadząca: Monika Wojtkowiak