Rok 2021/2022

Agata Cofalska – przewodnicząca

Emil Pogorzelec – zastępca

Nadia Pilarczyk – skarbnik

Julia Grześ – protokolant

Anna Suchorzewska – rzecznik praw ucznia

Ewa Katarzyniak – opiekun

Marta Glapa – opiekun