Rok 2023/2024

Karolina Szalek – przewodnicząca

Magdalena Juszczak i Maciej Suchorzewski – zastępca

Nadia Lika- sekretarz

Anastazja Pietrzak i Amelia Piotrowska- skarbnik

Nikola Kurzawa – rzecznik praw ucznia

Aron Kwiasowski – sekcja kulturalna

Adam Nowak- sekcja dydaktyczna

Kacper Dymarczyk- sekcja porządkowa

Ewa Katarzyniak- opiekun

Martyna Nawrocka- opiekun

Joanna Tułacz- Dzikowska- opiekun