Szkoła Podstawowa

Przedszkole

Witamy na stronie
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stobnie Siódmym

plakat - szkoła podstawowa

Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Stobnie Siódmym jest publiczną placówką oświatową, której zadaniem jest wspieranie rodziny w procesie wychowania i nauczania. Stwarzając uczniom optymalne warunki do prawidłowego, wszechstronnego rozwoju duchowego i intelektualnego, uczymy kochać, szanować, żyć kulturą oraz tradycją narodu polskiego i Wielkopolski.

plakat - przedszkole

Przedszkole Publiczne w Stobnie Siódmym wchodzi w skład Zespołu Szkolno–Przedszkolnego i obejmuje opieką dzieci w wieku trzech, czterech i pięciu lat z terenu Gminy Godziesze Wielkie. Priorytetem naszych działań jest wspomaganie rozwoju i edukacji dzieci w zależności od ich indywidualnych potrzeb i możliwości, mające na celu osiągnięcie gotowości do podjęcia nauki w szkole.

Na skróty