Na zajęciach uczniowie poszerzą swoją wiedzę o ekologii nie tylko teoretycznie, ale również poprzez konkretne działania w środowisku i dla środowiska. Będą dochodzić samodzielnie do pewnych prawd i zasad, aby umiały wyciągać odpowiednie wnioski, a w szczególności by umiały myśleć perspektywicznie. Tematyka podzielona jest na bloki, które realizowane będą w ciągu całego roku szkolnego. Zajęcia prowadzi pani Ewa Pawlik – Wiśniewska.