Mowa odgrywa ważną rolę w kontaktach człowieka z ludźmi. Prawidłowy rozwój mowy dziecka wpływa na kształtowanie się jego osobowości. Dzięki rozumieniu mowy dziecko poznaje otaczający świat, dzięki umiejętności mówienia jest w stanie wyrazić swoje uczucia i spostrzeżenia. Każde dziecko chciałoby mówić poprawnie, ponieważ dzieci z wadami wymowy są często narażone na szereg problemów.

Mając na uwadze to, jak ważną rolę odgrywa mowa w życiu człowieka prowadzimy w szkole zajęcia logopedyczne, podczas których korygujemy zaobserwowane wady wymowy. Opieką logopedyczną objęci są dzieci przedszkolne oraz uczniowie mający zalecenia z poradni psychologiczno-pedagogicznej, a także na podstawie przesiewowych badań logopedycznych oraz obserwacji logopedy i wychowawców. Logopeda to specjalista zajmujący się diagnozowaniem, stymulacją rozwoju mowy, profilaktyką oraz terapią zaburzeń mowy.

Terapia logopedyczna prowadzona jest maksymalnie w grupach 4 osobowych. Na zajęciach logopedycznych wykorzystywane są głównie metody dydaktyczne oparte na zabawie. Poprawna wymowa daje dziecku większą szansę na sukces szkolny, ma wpływ na procesy percepcyjne, w szczególności na naukę czytania i pisania.

Terapia logopedyczna jest procesem. Jej skuteczność zależy od współpracy logopedy z dzieckiem oraz rodzicem. Spotkanie z logopedą nie jest wystarczającym elementem terapii. Dlatego bardzo ważne jest zaangażowanie rodziców w systematyczne ćwiczenie z dzieckiem. Stały kontakt z logopedą i zaangażowanie się Rodziców w program terapii pomoże osiągnąć sukces dzieciom.

Prowadząca: Jolanta Kaczor