Zajęcia z psami:

 • obniżają napięcia i lęki,
 • zmniejszają poczucie samotności,
 • otwierają na komunikację ze światem zewnętrznym,
 • wyzwalają empatię,
 • stymulują mowę,
 • rozwijają słownictwo,
 • wzbogacają wiedzę,
 • poprawiają pamięć i koncentrację,
 • zaspokajają potrzebę ruchu oraz tworzenia,
 • sprawiają, że dzieci lepiej reagują na negatywne bodźce zewnętrzne,
 • poprawiają integrację sensoryczną, ćwicz motorykę małą i dużą,
 • relaksują,
 • wyciszają,
 • budują poczucie własnej wartości.

Zajęciami z psami objęte są dzieci przedszkolne mający zalecenia z poradni psychologiczno-pedagogicznej. Zajęcia te prowadzone są indywidualnie lub grupowo również na prośbę rodzica w porozumieniu z wychowawcą i dyrektorem przedszkola.