Historia istnienia naszej szkoły rozpoczyna się 22 lutego 1945r. w Józefowie. W małej izbie pojawiają się dzieci pod kierownictwem pani Wacławy Stobienianki, aby zdobywać podstawowe umiejętności w kl. I-III. Według zapisków naukę w tak trudnych powojennych warunkach rozpoczęło 108 uczniów.

Szkoła w Stobnie powstała rok później. Początkowo naukę prowadzono w prywatnych domach. W 1948 roku dzieci rozpoczęły naukę w baraku wojskowym, który został przewieziony z Zielonej Góry.

Pierwszym kierownikiem szkoły w Stobnie została pani Stanisława Foltman, a od 1 września 1949 roku pani Stanisława Dubieniewicz. Wraz z dwoma nauczycielami, panią Stanisławą Bachorzówną i panem Leszkiem Kmiecikiem naucza 138 dzieci.

W obwodzie szkoły w Stobnie są następujące miejscowości; Stobno, Stobno 6-7, Józefów, Sobocin, Bałdoń.

Szkoła Podstawowa w Stobnie mieściła się w drewnianym baraku przez 51 lat. Uczyło w niej wielu nauczycieli i była zarządzana przez kilku dyrektorów. Wspomniana wyżej Pani Stanisława Dubieniewicz odeszła na emeryturę w 1963roku. Po niej kierownikiem szkoły został pan inż. Kazimierz Prus.

Budynek szkoły
Ze zbiorów archiwalnych szkoły, na zdjęciu budynek szkoły

Od 2 września 1974roku szkoła stała się filią Zbiorczej Szkoły Gminnej w Godzieszach. Kierownikiem szkoły w Stobnie została pani Irena Prus, która pełniła tę funkcję do 31 lipca 1976r. Od 1 sierpnia 1976r. kierownikiem szkoły został pan Marian Szaleniec.

Doprowadzono wówczas do szkoły wodociąg, przeprowadzono remont budynku i zmodernizowano sieć elektryczną. 23 sierpnia 1976r. naukę w szkole rozpoczęło 89 uczniów i 17 sześciolatków.

Mimo starań budynek szkoły ulegał większemu rozpadowi. Podjęto starania o zezwolenie na budowę szkoły, a przede wszystkim o zdobycie odpowiednich funduszy, by móc rozpocząć prace budowlane.

Budynek szkoły.
Ze zbiorów archiwalnych szkoły, na zdjęciu budynek szkoły

Dyrektorem szkoły w Stobnie od 1984 roku zostaje pani Emilia Cieniewska, która zarządzała szkołą do 1 października 1991 roku. Kolejnym dyrektorem została pani Elżbieta Kubiak.

Uroczystość
Ze zbiorów archiwalnych szkoły, na zdjęciu otwarcie nowego budynku

Nauczyciele, rodzice, a przede wszystkim dzieci z niecierpliwością czekali na dzień, w którym lekcje będą odbywać się w nowym budynku. Stało się to 14 października 1999 roku. Dzień ten zapadł w pamięci wielu osób. Uroczyście przecięto wstęgę i murowana szkoła została otwarta dla wszystkich dzieci, nauczycieli i rodziców. Poświęcenia nowego budynku dokonał proboszcz parafii Chełmce, ks. Józef Kwiatkowski. Uroczystość przebiegała w podniosłej, ale i radosnej atmosferze. Zgromadzeni na uroczystości zgodnie podkreślali, że było to jedno z ważniejszych wydarzeń w życiu szkoły.

Uroczystość i poświęcenie budynku szkoły.
Ze zbiorów archiwalnych szkoły, na zdjęciu poświęcenie nowego budynku

Od 1 września 2001 roku dyrektorem szkoły została pani Zofia Posiewała, która pełniła tę funkcję do 2006 roku. W tym czasie szkoła rozbudowywała się, oddawano do użytku nowe pomieszczenia, które w dużej mierze były wspólnym dziełem rodziców, dyrektora szkoły, nauczycieli i władz gminnych. Wszyscy starali się, aby szkoła była piękna, a przede wszystkim życzliwa i otwarta na wszystko, co dobre i potrzebne dziecku.

Zofia Posiewała
Ze zbiorów archiwalnych szkoły, na zdjęciu pani Zofia Posiewała, pani Weronika Kwiecińska, pani Renata Kozica oraz uczniowie

W historię Szkoły Podstawowej w Stobnie zapisze się następny ważny dzień. 23 września 2006 roku odbyła się uroczystość nadania imienia szkole. Zaszczytem dla całej społeczności będzie posiadanie za patrona szkoły Kardynała Stefana Wyszyńskiego. W tym samym roku dyrektorem szkoły został pan Waldemar Kupaj, który pełnił tę funkcję do 2019r.

Izabela Kolasińska, Waldemar Kupaj
Fotografia ze zbiorów szkolnych, za zdjęciu pani Izabela Kolasińska i pan Waldemar Kupaj

Obecnie funkcję dyrektora pełni pani Izabela Kolasińska, a wicedyrektorem jest pani Renata Kozica.

Zdjęcie dyrekcji
Fotografia ze zbiorów szkolnych, Na zdjęciu od lewej: pan Waldemar Kupaj, pani Renata Kozica i pani Izabela Kolasińska oraz pierwszoklasista