Logo projektu Bliżej pieska

Projekt BLIŻEJ PIESKA

W ramach realizacji projektu dzieci będą mogły nieść pomoc potrzebującym zwierzakom oraz nauczą się właściwego zachowania wobec nich. „Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę” – to pierwsze słowa polskiej ustawy o ochronie zwierząt. W tę wiedzę należy wyposażać społeczeństwo – a najlepiej zacząć właśnie od dzieci, od ich fascynacji światem, przyrodą i zwierzętami, która w prosty sposób może być przekształcona w wiedzę praktyczną: jak właściwie traktować zwierzęta, dbać o nie, porozumiewać się z nimi.

MIĘDZYNARODOWY PROJEKT „DOOKOŁA POLSKI”

Logo projektu  Dookoła Polski

Nasza placówka bierze udział w Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym „Dookoła Polski”. Celem projektu jest kształtowanie postaw patriotycznych u najmłodszych, uwrażliwienie ich na piękno, folklor i tradycje Polski oraz kształtowanie tożsamości narodowej dzieci. W ramach projektu dzieci poznają także tradycje, zwyczaje, tańce ludowe oraz potrawy regionalne. Będziemy podejmować działania zgodnie z założeniami projektu, które są okazja, by pobudzić wśród najmłodszych i ich rodzin poczucie tożsamości narodowej i regionalnej, dumy z bycia Polakiem. Relacje z podejmowanych działań projektowych będą umieszczane w Grupie Projektowej Facebooka „Dookoła Polski” oraz na stronie internetowej przedszkola.

„MAMO, TATO – CO WY NA TO?”

Program dla grup przedszkolnych, którego celem jest podniesienie poziomu wiedzy na temat wybranych elementów zdrowego stylu życia oraz ich roli w kształtowaniu prawidłowych nawyków prozdrowotnych u dzieci rozpoczynających naukę w szkole.

„CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS”

Przedszkolny Program Edukacji Antytytoniowej, skierowany do dzieci 5, 6 – letnich, ich rodziców i opiekunów. Celem projektu jest zwiększenie świadomości dzieci i dorosłych na temat szkodliwości biernej ekspozycji na dym tytoniowy oraz wykształceniu w dzieciach postawy asertywnej w stosunku do osób palących w ich otoczeniu.

INNOWACJA PEDAGOGICZNA „ZABAWY SENSORYCZNE PRZEDSZKOLAKA”

Celem innowacji jest wspieranie działań twórczych dzieci w różnych dziedzinach i ich aktywności, stymulowanie i rozwijanie potencjalnych zdolności twórczych. Rozbudzanie i rozwijanie kreatywnego myślenia u dzieci, umiejętności dostrzegania nowych rozwiązań. Aktywizowanie sfery fantazji i wyobraźni. Rozwijanie umiejętności planowania własnych działań, projektowania wytworów plastyczno-konstrukcyjnych. Stwarzanie szans na dotykanie, poznawanie różnorodnych i niespotykanych substancji, faktur. Eksperymentowanie z nowościami plastycznymi. Zaspakajanie naturalnej potrzeby poznawczej dzieci.

PROJEKT EDUKACYJNY „DZIECI GOTUJĄ”

Głównym celem projektu są kreatywne i twórcze działania nauczycieli z dziećmi, wyrabianie w nich dobrych nawyków żywieniowych, zapoznanie z tradycyjnymi, regionalnymi przysmakami Polski.

OGÓLNOPOLSKI PROJEKT „W ŚWIECIE MONTESSORI”

Logo projektu W świecie Montessori

Projekt ma na celu promocję pracy według koncepcji Marii Montessori, wprowadzenie elementów pedagogiki Montessori w placówkach niemontessoriańskich.

OGÓLNOPOLSKI PROJEKT „Z KICIĄ KOCIĄ MALUCHY ZMIENIAJĄ SIĘ W ZUCHY”

Logo projektu Kicia Kocia

Celem projektu jest propagowanie czytelnictwa wśród najmłodszych przedszkolaków, łagodna adaptacja do warunków przedszkolnych poprzez utożsamianie się z bohaterami książkowymi oraz rozwijanie potencjału poznawczego dzieci.

PROJEKT EDUKACYJNY „KSIĄŻKA (DLA) PRZEDSZKOLAKA

Logo projektu Książka (dla) przedszkolaka

Projekt ma na celu budzenie zainteresowania książką, stwarzanie okazji do oceny postępowania bohaterów literackich, bogacenie czynnego słownictwa dzieci, promowanie czytelnictwa wśród przedszkolaków, zapoznanie dzieci z kanonem literatury dziecięcej, przybliżanie wartości książki i uczenie szacunku do książki.