Program ,,Skąd się biorą produkty ekologiczne?”

Celem programu jest zwiększenie świadomości i wiedzy na temat rolnictwa ekologicznego oraz budowanie właściwych nawyków żywieniowych od najmłodszych lat.

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny ,, Kreatywna Matematyka”

Głównym celem projektu jest innowacyjne i pomysłowe podejście do edukacji matematycznej poprzez wielozmysłowe poznawanie świata liczb, figur geometrycznych, działań oraz zagadnień matematycznych.

Program ,, Mamo, Tato, co Wy na to?”

Program dla grup przedszkolnych, którego celem jest podniesienie poziomu wiedzy na temat wybranych elementów zdrowego stylu życia oraz ich roli w kształtowaniu prawidłowych nawyków prozdrowotnych u dzieci rozpoczynających naukę w szkole.

Program ,, Czyste powietrze wokół nas”

Przedszkolny Program Edukacji Antytytoniowej, skierowany do dzieci 5, 6 – letnich, ich rodziców i opiekunów. Celem projektu jest zwiększenie świadomości dzieci i dorosłych na temat szkodliwości biernej ekspozycji na dym tytoniowy oraz wykształceniu w dzieciach postawy asertywnej w stosunku do osób palących w ich otoczeniu.

Innowacja Pedagogiczna ,, Zabawy sensoryczne przedszkolaka”

Celem innowacji jest wspieranie działań twórczych dzieci w różnych dziedzinach i ich aktywności, stymulowanie i rozwijanie potencjalnych zdolności twórczych. Rozbudzanie i rozwijanie kreatywnego myślenia u dzieci, umiejętności dostrzegania nowych rozwiązań. Aktywizowanie sfery fantazji i wyobraźni. Rozwijanie umiejętności planowania własnych działań, projektowania wytworów plastyczno-konstrukcyjnych. Stwarzanie szans na dotykanie, poznawanie różnorodnych i niespotykanych substancji, faktur. Eksperymentowanie z nowościami plastycznymi. Zaspakajanie naturalnej potrzeby poznawczej dzieci.

II Gminna Olimpiada Przedszkolaka pod hasłem ,, Sport to zdrowie, każdy przedszkolak Ci to powie”

Celem olimpiady jest propagowanie zdrowego stylu życia poprzez aktywne spędzanie czasu. Rozwijanie sprawności fizycznej oraz odporności psychicznej dzieci. Integrowanie się z rówieśnikami oraz poznawanie zasad fair play.

Ogólnopolski Projekt ,,Z Kicią Kocią maluchy zmieniają się w zuchy” II edycja

Logo projektu Kicia Kocia

Celem projektu jest propagowanie czytelnictwa wśród najmłodszych przedszkolaków, łagodna adaptacja do warunków przedszkolnych poprzez utożsamianie się z bohaterami książkowymi oraz rozwijanie potencjału poznawczego dzieci. Dzięki realizacji poszczególnych zadań, w oparciu o treść wybranej książki, przedszkolaki będą miały możliwość poczuć się jak bohaterowie opowiadania, przeżyć podobne przygody, wczuć się w podobne sytuacje.

Gminny Przegląd Kulinarny Przedszkolaków

Propagowanie wiedzy dotyczącej zdrowego odżywiania. Zachęcanie do wdrażania prawidłowych nawyków żywieniowych.

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny ,, Dotknij, poczuj, zobacz”

Głównym zamierzeniem projektu jest wzbudzenie w dzieciach pasji do tworzenia, eksperymentowania doświadczania wielozmysłowego.

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny ,, Mamo, Tato, wolę wodę!”

Celem tego edukacyjnego programu jest kształtowanie u dzieci prawidłowych nawyków żywieniowych oraz uświadomienie im jak ważną funkcję pełni woda w ich diecie każdego dnia. W programie dzieci nauczą się wiele na temat temat ochrony środowiska naturalnego.

Innowacja Pedagogiczna ,, Moja przyjaciółka książka” z zakresu edukacji czytelniczej w przedszkolu

Inspiracją do opracowania i wdrożenia innowacji jest chęć umożliwienia częstego, bezpośredniego kontaktu z literaturą, co pozwoli na rozwijanie twórczej aktywności dzieci w sferze rozwoju językowego, a także na kształtowanie zainteresowań czytelniczych, wspomaganie i stymulowanie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju, stymulowanie procesu edukacji językowej , ukazanie właściwego kontaktu z książką poprzez wzór osób dorosłych.

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny ,,Witaminki”

Celem projektu jest promowanie zdrowych nawyków żywieniowych, zachęcanie dzieci do spożywania zróżnicowanych potraw, bogatych w warzywa, stwarzanie okazji do poznawania nowych smaków, oswajanie z wyglądem warzyw i zapoznanie z ich wartościami odżywczymi oraz wdrażanie do samodzielnego komponowania posiłków i robienia prostych potraw według przepisów kulinarnych.

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny ,, Bajkowa wyprawa”

Celem projektu jest rozbudzanie zainteresowań dzieci literaturą klasyczną , upowszechnianie czytelnictwa, a także kształtowanie postaw ukierunkowanych na dobro, prawdę i piękno.

Projekt Edukacyjny ,, W zdrowym ciele, zdrowy duch, wie to każdy mały zuch”

Celem projektu jest propagowanie aktywności ruchowej poprzez zabawy i ćwiczenia ogólnorozwojowe, kształtowanie postaw prozdrowotnych, profilaktyka wad postawy w toku zabaw ruchowych z wykorzystaniem przedmiotów codziennego użytku.

Ogólnopolski Program Edukacyjny ,, Kubusiowi Przyjaciele Natury”

Główne założenia programu to proekologiczna edukacja dzieci i zachęcanie je do ruchu już od najmłodszych lat. Program uczy troski o środowisko naturalne. Dzieci poznają podstawowe zasady ekologii, zdrowego odżywiania oraz poznają korzyści płynące z ruchu.