Uczniowie w roku szkolnym 2023/2024 uczestniczą  w Ogólnopolskim  Projekcie Edukacyjnym pt.: „Zabawa sztuką”.  Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Zabawa sztuką” odnosi się do świata sztuki, w kontekście sztuk plastycznych (tj. malarstwo, rzeźba, architektura, rysunek, fotografia, ceramika, wzornictwo itd.).

Głównym celem  projektu jest propagowanie sztuki przez zabawę w korelacji z kompetencjami kluczowymi oraz zgodnie z założeniami pedagogiki freblowskiej.

Powyższe działania  mają wpływ na:

 – rozwijanie postawy twórczej dzieci  tj. kreatywności, innowacyjności (twórcze działania plastyczne)

– kształtowanie orientacji przestrzennej,

– rozwijanie zainteresowań światem przyrody poprzez wykorzystywanie dzieł sztuki,

– doskonalenie umiejętności konstrukcyjnych,

– wspomaganie rozwoju dzieci,

– budowanie więzi w grupie,

– rozwijanie wiary we własne możliwości,

– kształtowanie postawy proekologicznej,

– współpraca z środowiskiem lokalnym.

Realizacja projektu polega na tym, że nauczyciel koordynujący projekt wybiera co najmniej 5 zadań wskazanych na liście organizatora projektu i   realizuje je w taki sposób by każdy uczeń mógł się zaangażować w jego wykonanie. Działania dzieci będą polegały  na samodzielnej działalności twórczej poprzez zabawę oraz udział w akcjach kształtujących i propagujących postawy proekologiczne i charytatywne.

Projekt został objęty patronatem przez:

  • Ministra Edukacji i Nauki, 
  • Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 
  • Rzecznika Praw Dziecka Mikołaja Pawlaka,
  • Marszałka Województwa Śląskiego – Jakuba Chełstowskiego, 
  • Sztuka dla dzieci, 
  • Bliżej Przedszkola
  • Froebel.pl