Może być zdjęciem przedstawiającym co najmniej jedna osoba, ludzie stoją i w budynku
Występy, fot. E. Katarzyniak

28 października Grupa Artystyczna ” Raz…Dwa…Trzy…” występowała dla przyjaciół z Ośrodka “Tęcza”…ich pierwsze występy poza szkołą można zaliczyć do bardzo udanych.