Uczniowie klasy czwartej w Jump Planet
Fot. M. Dyc, Uczniowie z wychowawczyniami

19 grudnia 2022r. uczniowie klas 4a i 4b uczestniczyli w mikołajkowej wycieczce do parku trampolin, który zorganizowały panie: Joanna Tułacz -Dzikowska i Joanna Tarchalska. Celem wycieczki była przede wszystkim integracja zespołów klasowych, zacieśnienie relacji koleżeńskich, ale również propagowanie aktywnego stylu życia. Dzieci uczestniczyły w grach i ćwiczeniach przeprowadzonych pod czujnym okiem wykwalifikowanego instruktora. Miały one szansę na rozwinięcie swoich umiejętności oraz mogły skorzystać z szeregu atrakcji, a także świetnie razem się pobawić np. przeciągając linę. Nad bezpiecznym przebiegiem wycieczki czuwały panie wychowawczynie oraz pani Monika Dyc.

Fot. J. Tarchalska, Rozgrzewka