Uczniowie podczas akademii
Fot. E. Katarzyniak, Uczniowie podczas akademii

W ostatnim dniu przed majowym weekendem w naszej szkole obchodziliśmy Święto Patrona Szkoły oraz uczciliśmy majowe święta. Jednym z nich jest kolejna rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja. Z tej okazji klasa 5a pod kierunkiem pani Magdaleny Dziecielskiej wraz z chórem (klasy 4a, 4b i 6a) prowadzonym przez panią Renatę Dymarczyk – Wiśniewską przypomnieli, jak ważnym dokumentem, dla narodu polskiego, jest KONSTYTUCJA. Następnie Karolina z 7a oraz Kacper z 8b wcielili się w role dziennikarzy, aby móc poprowadzić szkolny program telewizyjny dotyczący roli AUTORYTETÓW w życiu człowieka, zwracając szczególną uwagę uczestników spotkania na postać PATRONA SZKOŁY- kardynała Stefana Wyszyńskiego. Chętni uczestnicy apelu mogli opowiedzieć o swoich wzorach godnych do naśladowania i ich roli. Natomiast Filip z 8a i Oktawiam z 8b odczytali tekst przesłania Wielkiego Polaka dedykowany uczniom. Prowadzący spotkanie byli przygotowani przez panią Elżbietę Frondczak i panią Ewę Katarzyniak. Dekoracja na apel została opracowana przez panią Monikę Dyc i panią Dorotę Gralińską.