08.00

kl. II
kl. III B
kl. VII B
kl. VIII B
Wejście B
Wejście B
Wejście A 
Wejście A

08.15

kl. V
kl. VI
kl. VIII A
Wejście A 
Wejście B
Wejście B  

08.45

kl. I 
kl. III A 
kl. IV
kl. VII A
Wejście A (możliwa obecność jednego rodzica dziecka)
Wejście B
Wejście A (wyjście B)
Wejście A (wyjście B)  

Uczniowie bez rodziców wchodzą do szkoły w maseczce, obowiązuje dezynfekcja.

Msza św. na rozpoczęcie roku szkolnego 2021/22 odbędzie się 31 sierpnia 2021 o godzinie 18.00 w Kościele Parafialnym w Chełmcach.

Serdecznie zapraszamy!