W dniach od 20 lutego 2023r. do 22 marca 2023r. prowadzone będzie postępowanie rekrutacyjne do Przedszkola Publicznego w Stobnie Siódmym i do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Stobnie na rok szkolny 2023/2024. Wszystkich zainteresowanych prosimy o składanie wniosków na adres mailowy:   

szkoły:  rekrutacja.szkola@szkolastobno.pl   

przedszkola: rekrutacja.przedszkole@szkolastobno.pl     

w wyznaczonym terminie. Wnioski można pobrać ze strony internetowej szkoły (zakładka szkoła lub przedszkole –  Formularze do pobrania).