W dniach od 12 lutego 2024r. do 15 marca 2024r. prowadzone będzie postępowanie rekrutacyjne do Przedszkola Publicznego w Stobnie Siódmym i do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Stobnie na rok szkolny 2024/2025. Wszystkich zainteresowanych prosimy o składanie wniosków na adres mailowy: szkoły:  rekrutacja.szkola@szkolastobno.pl     przedszkola: rekrutacja.przedszkole@szkolastobno.pl lub w sekretariacie szkoły w wyznaczonym terminie. Wnioski można pobrać ze strony internetowej szkoły (zakładka szkoła lub przedszkole –  Formularze do pobrania).