Uczniowie podczas zajęć

Fot. J. Kaczor, Zajęcia o prawach dziecka

Ważnym elementem wychowania jest kształtowanie u dzieci świadomości ich własnych praw, uczenie poszanowania praw innych i radzenie sobie w sytuacjach naruszania własnych praw, dlatego 20 listopada to wyjątkowy dzień – rocznica uchwalenia Konwencji o prawach dziecka. Jest to moment, w którym uwaga wszystkich kierowana jest na dzieci i ich prawa. Pedagodzy specjalni Monika Dyc i Jolanta Kaczor w szkole i przedszkolu przeprowadziły zajęcia o prawach dziecka z wykorzystaniem ciekawych materiałów edukacyjnych oraz odbyły się rozmowy na temat praw dzieci. Została wyświetlona prezentacja, pt. „Prawa dziecka – Twoje prawa”. Dzieci kolorowały ilustracje z wybranymi przez siebie prawami.