Praca plastyczna
Fot. K. Stysiak, Solidarni z Ukrainą

„Na świecie są dwa szczęścia: jedno małe – być szczęśliwym, drugie duże – dawać szczęście innym”.

W imieniu organizatorów zbiórki darów dla Ukrainy na terenie Szkoły Podstawowej w Stobnie serdecznie dziękujemy: dyrekcji, nauczycielom, uczniom i ich rodzicom, mieszkańcom Gminy Godziesze Wielkie, KGW w Stobnie, OSP Stobno oraz przyjaciołom szkoły za otwarte serca i bezinteresowną pomoc. Skala udzielonej pomocy jest wzruszająca. Okazało się, że Wasze i nasze moce sprawcze są o wiele większe i mogliśmy je skierować na pomoc tym, którzy jej najbardziej potrzebują. 

Jednocześnie informujemy, że zbiórka „Pomoc dla Ukrainy” została zakończona 4 marca. Jednak nadal można przynosić dary dla poszkodowanych w wojnie w Ukrainie, które zostaną przekazane odpowiednim fundacjom.