Fot. M. Nawrocka, Narodowe Czytanie w naszej szkole

8 września 2023r. w Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Stobnie odbyło się Narodowe Czytanie powieści Elizy Orzeszkowej Nad Niemnem. Narodowe Czytanie to polska akcja społeczna propagująca znajomość literatury narodowej, w której obszerne fragmenty dzieł odczytywane są publicznie. Akcja odbywa się od 2012 roku i jest organizowana pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polski.

W szkole w Stobnie odczytywanie powieści Elizy Orzeszkowej zostało przygotowane przez nauczycieli języka polskiego: panią Ewę Katarzyniak, panią Elżbietę Frondczak i panią Joannę Tarchalską. Czytanie odbyło się na sali gimnastycznej. Organizatorzy zadbali o odpowiednią scenografię, co bardziej uatrakcyjniło całe wydarzenie. Spotkanie otwarli punktualnie o 9:00 przewodnicząca szkoły, Karolina Szalek oraz nauczyciel polonista, pani Ewa Katarzyniak. Czytanie rozpoczęli dyrektor szkoły, pani Izabela Kolasińska oraz przedstawiciel Samorządu uczniowskiego, Nadia Lika. Odczytano fragmenty powieści opisujące świat przedstawiony w utworze: opis głównych bohaterów oraz dworku w Korczynie. Zaproszenie na spotkanie przyjęli przedstawiciele Gminy Godziesze Wielkie. Wójt gminy, pan Józef Podłużny, wybrał fragment dzieła nawiązujący do wspominanych przez bohaterów wydarzeń historycznych – powstania styczniowego, a sekretarz gminy, pani Małgorzata Banaś przeczytała rozmowę głównego bohatera, Jana, który opowiadał Justynie historię rodu Bohatyrowiczów oraz ich grobu. Wśród zaproszonych gości pojawili się także artyści – przyjaciele szkoły: pani Kama Kowalewska – Kulawinek, pan Janusz Kokot i pan Jakub Multan. Odczytali oni fragmenty opisujące dawne tradycje, obrzędy czy zachowania mieszkańców wsi. W trakcie spotkania zorganizowane były konkursy ze znajomości gwary wielkopolskiej, przysłów polskich oraz zawody zręcznościowe poprowadzone przez nauczyciela wychowania fizycznego, panią Joannę Tułacz – Dzikowską, w których uczestniczyli goście oraz uczniowie. Podczas trwania wydarzenia przedstawiciele szkolnego wolontariatu zbierali książki na walkę z chorobą dla Kasi Albrecht – zebrano około 1000 książek. Na zakończenie wydarzenia głos zabrała dyrektor szkoły, która podziękowała gościom, nauczycielom, i uczniom za udział w akcji, a organizatorom za ogrom pracy włożony w przygotowanie tego wydarzenia.