Fot. I. Dusza, Edukacja wczesnoszkolna- zdrowe śniadanie

Fot. J. Kaczor, Edukacja wczesnoszkolna- mierzenie obwodów drzew

Fot. J. Tułacz- Dzikowska, Wychowanie do życia w rodzinie

Fot. J. Kaczor, Edukacja wczesnoszkolna