Fot. S. Bożek, Zajęcia informatyczne

Fot. M. Dyc, Zajęcia rewalidacyjne