W naszej szkole realizujemy program profilaktyczny Godzina dla Młodych Głów, który ma na celu wsparcie dzieci i młodzieży w działaniach z obszaru profilaktyki zdrowia psychicznego, które będą prowadzone podczas roku szkolnego według ośmiu opracowanych scenariuszy.

Uczniowie podczas pracy nad zadaniami

Fot. S. Melka