W pierwszy piątek marca 2023r.odbyła się już po raz trzeci na terenie naszej szkoły „Giełda szkół w Stobnie”. Celem spotkania była prezentacja szkół ponadpodstawowych z Kalisza i powiatu kaliskiego, która ma ułatwić uczniom klas 8 wybór dalszej ścieżki edukacyjnej. Na giełdzie gościliśmy koleżanki i kolegów z zaprzyjaźnionych szkół podstawowych ze Starej Kakawy, Woli Droszewskiej oraz Żydowa. Ósmoklasiści przyznali także nagrodę dla najlepiej zaprezentowanej placówki oświatowej – w tym roku zwycięzcami zostali przedstawiciele TEB Edukacja z Kalisza.

Uczniowie podczas giełdy szkół
Fot. E. Katarzyniak, Uczniowie podczas giełdy szkół