Fot. M. Glapa, Nauczyciele

14 października 2021 roku odbyły się w nasze szkole uroczystości związane z obchodami Dnia Edukacji Narodowej. W spotkaniu udział wzięli: Proboszcz parafii NNMP w Chełmcach, ks. kanonik Jerzy Salamon, Wicewójt Gminy Godziesze Wielkie, pani Alicja Jędrasiewicz, Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stobnie Siódmym, pani Izabela Kolasińska, Wicedyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnym w Stobnie Siódmym, pani Renata Kozica, Przewodnicząca Rady Rodziców przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Stobnie Siódmym, pani Karolina Dymarczyk- Kasprzak, Grono Pedagogiczne, pracownicy szkoły i przedszkola, zaproszeni goście oraz reprezentanci klas. Podczas uroczystości zostały wręczone nagrody Wójta Gminy Godziesze Wielkie i Dyrektora Szkoły dla ośmiu nauczycieli oraz złożono gratulacje nauczycielom obchodzącym jubileusz pracy. W dalszej części uroczystości wystąpiła klasa 8 b w przedstawieniu przygotowanym przez panią Magdalenę Dzięcielską i panią Renatę Dymarczyk – Wiśniewską.