Dzieci w trakcie doświadczeń

Fot. K. Stysiak, Uczniowie podczas doświadczeń

W dniu 6 lutego 2024 roku zagościło w naszej szkole miasteczko „Bezpieczna Kraina Energa- Operator”, w ramach którego przedstawiciele przekazywali uczniom klas I-III zasady bezpiecznego użytkowania urządzeń na prąd oraz informowali jak należy się zachować w otoczeniu infrastruktury elektroenergetycznej.🔌⚡

Omawiano m. in. zasady zachowania się w pobliżu zerwanych przewodów energetycznych, stacji transformatorowych, linii energetycznych. Dzieci dowiedziały się co zrobić, gdy w domu jest zepsute gniazdko elektryczne oraz uszkodzony przewód.

Na koniec dzieci otrzymały upominki.