Próbna ewakuacja w szkole.

W trosce o bezpieczeństwo 22 września 2023r. o godzinie 10.00, przeprowadzony został próbny alarm przeciwpożarowy połączony z ewakuacją uczniów, nauczycieli oraz pracowników z budynku szkoły. Głównym celem alarmu było uświadomienie wszystkim, jak należy zachować się w sytuacjach zagrożenia. Cała akcja przebiegła spokojnie, bez paniki i zgodnie z zasadami postępowania w czasie niebezpieczeństwa.

Fot. R. Kozica, Zbiórka przed szkołą