Zebrania z Rodzicami odbędą się 15 listopada 2021r. stacjonarnie w szkole według następującego harmonogramu:

Klasa I – sala nr 8 godz. 17.00

Klasa II – sala nr 8 godz. 16.30

Klasa III a – sala nr 6 godz. 17.00

Klasa III b – sala nr 6 godz. 16.00

Klasa IV – sala nr 15 godz. 17.00

Klasa V – sala nr 12 godz. 16.00

Klasa VI – sala nr 1 godz. 16.00

Klasa VII a – sala nr 2 godz. 16.30 – 18.00

Klasa VII b – sala nr 3 godz. 17.00

Klasa VIII a – sala nr 10 godz. 16.00

Klasa VIII b – sala nr 22 godz. 16.00

Zapraszamy i przypominamy o obowiązującym na terenie szkoły reżimie sanitarnym: maseczka, dezynfekcja rąk, dystans społeczny.