PROJEKTY I PROGRAMY

 

timthumb

Moje Dziecko Idzie Do Szkoły - program edukacyjny

Celem programu jest: ukształtowanie prawidłowych nawyków i umiejętności prozdrowotnych dzieci, podniesienie poziomu wiedzy rodziców na temat wybranych elementów zdrowego stylu życia, uświadomienie rodzicom ich roli w kształtowaniu prawidłowych nawyków prozdrowotnych dzieci, przekonanie rodziców o słuszności działań profilaktycznych podejmowanych w szkole i w domu. Poradnik dla rodziców
nie_pal

Nie pal przy mnie proszę -program profilaktyczny

Realizacja tego programu polega na przeprowadzeniu zajęć warsztatowych wg ustalonych scenariuszy. Celem głównym programu jest: Uporządkowanie i poszerzenie informacji na temat zdrowia. Kształtowanie u dzieci postaw odpowiedzialności za własne zdrowie. Uświadomienie dzieciom, że palenie tytoniu jest szkodliwe dla zdrowia. Uwrażliwienie dzieci na szkodliwe oddziaływanie dymu papierosowego związane z biernym paleniem. Wykształcenie u dzieci umiejętności radzenia […]
owoce_log

OWOCE W SZKOLE

Program „Owoce w szkole” skierowany jest do uczniów klas I-III szkół podstawowych. Owoce i warzywa dostarczane uczniom w ramach programu spełniają wymagania jakościowe i zdrowotne określone w przepisach Unii Europejskiej i przepisach krajowych. Dostarczane owoce i warzywa są gotowe do bezpośredniego spożycia – czyste, wystarczająco rozwinięte i odpowiednio dojrzałe, zdrowe. Celem programu „Owoce w szkole” jest kształtowanie […]
logo_LS małe

Projekt edukacyjny "LEPSZA SZKOŁA"

Nauczyciele matematyki i uczniowie klas IV – VI  uczestniczą w projekcie edukacyjnym „Lepsza szkoła” pomagającym w dobrym przygotowaniu do sprawdzianów w zakresie matematyki. Projekt przygotowuje i realizuje Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe.
mleko1

Program "SZKLANKA MLEKA"

Nasza szkoła uczestniczy w programie UE i Agencji Rynku Rolnego „Szklanka mleka”. Uczniowie z klas I-III i IV-VI spożywają mleko białe dostarczane w kartonikach o pojemności 0,25 ml.  Celem programu „Szklanka mleka” jest kształtowanie wśród dzieci i młodzieży dobrych nawyków żywieniowych poprzez promowanie spożycia mleka i przetworów mlecznych. 
logo Erasmus

Projekt ERASMUS +

„Nauczycielu, włącz angielski na swojej lekcji!” projekt Erasmus + realizowany w ramach programu POWER SE przez Zespól Szkolno – Przedszkolny w Stobnie Siódmym   Dokonana diagnoza potrzeb placówki wykazała, że obszarami, które wymagają udoskonalenia są przede wszystkim :  umiejętności i kwalifikacje pracowników ze szczególnym naciskiem na umiejętności językowe rady pedagogicznej  wyposażenie nauczycieli w nowe narzędzia […]