27 stycznia 2017r. najlepsi uczniowie klas IV-VI odebrali z rąk pana dyrektora stypendia naukowe za wysokie wyniki w nauce i godne naśladowania zachowanie. 

Wyróżnieni zostali:

Taisa Wysocka

Karolina Łaska

Amelia Klar

Nikodem Cofalski

Katarzyna Łaska