Grono Pedagogiczne

L.P NAZWISKO i IMIĘ NAUCZANY PRZEDMIOT W ROKU SZKOLNYM 2018/2019
1. KUPAJ Waldemar – dyrektor TECHNIKA
2. DYMARCZYK – WIŚNIEWSKA Renata PLASTYKA
MUZYKA
OLIGOFRENOPEDAGOG
3. FRONDCZAK Elżbieta JĘZYK POLSKI
BIBLIOTEKARZ
4. ks.KOŁODZIEJCZYK Zbigniew RELIGIA
5. KOLASIŃSKA Izabela – wicedyrektor JĘZYK ANGIELSKI
6. KOZICA Renata EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
MUZYKOTERAPIA
7. KWIECIŃSKA Weronika MATEMATYKA
BIOLOGIA
ZAJĘCIA KOMPUTEROWE
PRZYRODA
8. STRZELECKA Romualda EDUKACJA PRZEDSZKOLNA
9. SZCZEPANIAK Maria EDUKACJA PRZEDSZKOLNA
10. PIOTROWSKI Cezary WYCHOWANIE FIZYCZNE
11. POSIEWAŁA Zofia EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
HISTORIA
WDŻR
ZAJ. KOR-KOMP.
12. WERBIŃSKA Jolanta EDUKACJA PRZEDSZKOLNA
ZAJ. LOGOPEDYCZNE
13. TARCHALSKA Joanna OLIGOFRENOPEDAGOG
14. PAWLIK-WIŚNIEWSKA Ewa PLASTYKA
MUZYKA
MATEMATYKA
15. ks.SALAMON Jerzy RELIGIA
16. STYSIAK Katarzyna EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
17. ANDRZEJAK Anna OLIGOFERNOPEDAGOG
18. KAROLAK Marta EDUKACJA PRZEDSZKOLNA
19. DYC Monika OLIGOFRENOPEDAGOG
BIBLIOTERAPIA
ARTETERAPIA
20. NAWROCKA Martyna OLIGOFRENOPEDAGOG
GEOGRAFIA
21. GLAPA Marta JĘZYK ANGIELSKI
ŚWIETLICA
22. KUPAJ Dorota OLIGOFRENOPEDAGOG
23. JEZIOREK Arleta OLIGOFRENOPEDAGOG
24. KATARZYNIAK Ewa JĘZYK POLSKI
WOS
DORADZTWO ZAWODOWE
25. WOJTKOWIAK Monika MATEMATYKA
FIZYKA
CHEMIA
26. DZIĘCIELSKA Magdalena HISTORIA
JĘZYK POLSKI
ŚWIETLICA
27. LEWANDOWSKA Agnieszka JĘZYK NIEMIECKI
28. SPYCHALSKA Anna ZAJ. REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE
28. GRALIŃSKA Dorota RELIGIA
29. TUŁACZ-DZIKOWSKA Joanna WYCHOWANIE FIZYCZNE
ŚWIETLICA
EDB
30. HELIŃSKA Ismena JĘZYK NIEMIECKI
31. BOROWSKA Katarzyna PEDAGOG
32. MADEJ  Łukasz PSYCHOLOG

WYCHOWAWSTWA w roku szkolnym 2018/2019 – SZKOŁA

KLASA IMIĘ i NAZWISKO SALA LEKCYJNA
Kl. I p. Katarzyna Stysiak sala nr 8
Kl. II p. Zofia Posiewała sala nr 12
Kl. III p. Renata Kozica sala nr 6
Kl. IV a p. Ewa Katarzyniak sala nr 10
Kl. IV b p. Ewa Pawlik-Wiśniewska sala nr 10
Kl. Va p. Marta Glapa sala nr 2
Kl. Vb p. Magdalena Dzięcielska sala nr 2
Kl. VI p. Izabela Kolasińska sala nr 1
Kl. VII p. Elżbieta Frondczak sala nr 15
Kl. VIII p. Weronika Kwiecińska sala nr 3

WYCHOWAWSTWA w roku szkolnym 2018/2019 - PRZEDSZKOLE

ODDZIAŁ IMIĘ i NAZWISKO
3-latki p. Jolanta Werbińska
4-latki p. Romualda Strzelecka
5-latki p. Maria Szczepaniak
6-latki p. Marta Karolak

Przydział obowiązków w roku szkolnym 2018/2019

OBSZAR IMIĘ i NAZWISKO
Samorząd Uczniowski p. Zofia Posiewała
p. Ewa Katarzyniak
Koło Młodych Przyrodników p. Ewa Pawlik – Wiśniewska
Szkolne Koło Wolontariatu p. Renata Kozica
Szkolne Koło Sportowe p. Cezary Piotrowski
Drużyna harcerska p. Cezary Piotrowski
Uczniowski Klub Sportowy p. Anna Andrzejak
Szkolna świetlica p. Marta Walas
p. Jonna Tułacz-Dzikowska
p. Magdalena Dzięcielska
Koło Regionalno – Historyczne p. Zofia Posiewała
Koło Turystyczno – Krajoznawcze p. Ewa Pawlik-Wiśniewska
Koło Dziennikarskie p. Ewa Katarzyniak
Koło Teatralne p. Ewa Katarzyniak