Dokumenty przedszkola

STATUT PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W STOBNIE SIÓDMYM 

ZASADY REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLA

 

PPP w przedszkolu

ARKUSZ WIELOSPECJALISTYCZNEJ OCENY POZIOMU FUNKCJONOWANIA DZIECKA Informacja o ustalonych formach PPP IPET wzór KARTA WIELOSPECJALISTYCZNEJ OCENY POZIOMU NAUCZANIA OCENA EFEKTYWNOŚCI PPP wzór PROCEDURA UDZIELANIA PPP WNIOSEK O OBJĘCIE PPP ZAWIADOMIENIE RODZICÓW ZGODA RODZICÓW

Koncepcja pracy przedszkola 2016-2021

Koncepcja pracy przedszkola 2016-2021

Koncepcja pracy przedszkola

Koncepcja pracy Przedszkola Publicznego w Stobnie Siódmym na lata 2010 - 2015