Dziękujemy za miniony rok szkolny i życzymy udanych wakacji.

Klasa 8
Fot. E. Katarzyniak, Pożegnanie ósmoklasistów