Uczniowie klasy siódmej podczas warsztatów

Fot. E. Katarzyniak, Uczniowie klasy siódmej podczas warsztatów

Czy praca zespołowa jest ważna w wyborze zawodu? Na to pytanie poszukiwali odpowiedzi uczniowie klasy 7, którzy podczas zajęć ze szkolnym doradcą zawodowym poznawali kompetencje miękkie pracując metodą aktywną. Młodzież stwierdziła, że działania w grupie przynoszą zamierzone efekty oraz wiele radosnych i twórczych chwil.