1 września 2022 r. -uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2022/ 2023

Przemowa Dyrektora szkoły
Fot. E. Katarzyniak, Przemówienie Pani Dyrektor

Panie Dyrektor.
Fot. J. Tarchalska, Akademia