Tydzień Bibliotek Co roku, w dniach 8-15 maja, organizowana jest akcja Tydzień Bibliotek – program promocji czytelnictwa i bibliotek. Ma on na celu podkreślenie roli czytania i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększenie prestiżu zawodu bibliotekarza i zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa. Akcja odbywa się zawsze w maju, rozpoczyna się 8 maja – w Dniu Bibliotekarza. W tym roku przebiega pod hasłem Znajdziesz mnie w bibliotece. Link do filmu:

https://liblink.pl/UDKqGs5fph

Polecam!

Bibliotekarka