Informujemy, że zebrania z rodzicami (online) odbędą się według następującego harmonogramu:

Klasa 1 – 19.04.2021 (poniedziałek) godz. 18.00.

Klasa 2a – 20.04.2021 (wtorek) godz. 17.00.

Klasa 2b – 20.04.2021 (wtorek) godz. 18.00.

Klasa 3 – 19.04.2021 (poniedziałek) godz. 19.00.

Klasa 4 – 19.04.2021 (poniedziałek) godz. 17.00.

Klasa 5 – 19.04.2021 (poniedziałek) godz. 18.00.

Klasa 6a – 19.04.2021 (poniedziałek) godz. 17.30.

Klasa 6b – 19.04.2021 (poniedziałek) godz. 20.00.

Klasa 7a – 19.04.2021 (poniedziałek) godz. 18.00.

Klasa 7b – 19.04.2021 (poniedziałek) godz. 17.30

Klasa 8 – 20.04.2021 (wtorek) godz. 17.00.