Zakończenie roku przedszkolnego 2020/2021. Fot. Romualda Pacholczyk
Grupa przedszkolaków. Fot. Romualda Pacholczyk

W dniach od 01 marca 2022r do 29 marca 2022r. prowadzone będzie postępowanie rekrutacyjne do Przedszkola Publicznego w Stobnie Siódmym i do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Stobnie na rok szkolny 2022/2023. Wszystkich zainteresowanych prosimy o składanie wniosków w wyznaczonym terminie na adres mailowy:                                

szkoły:  rekrutacja.szkola@szkolastobno.pl  

przedszkola: rekrutacja.przedszkole@szkolastobno.pl                                                                                                  

Wnioski można pobrać ze strony internetowej szkoły, zakładka szkoła lub przedszkole –  Formularze do pobrania.