Opis zdjęcia 2

W dniach od 01 marca 2021r do 29 marca 2021r prowadzone będzie postępowanie rekrutacyjne do Przedszkola Publicznego w Stobnie Siódmym i do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Stobnie na rok szkolny 2021/2022. Wszystkich zainteresowanych prosimy o składanie wniosków na adres mailowy:
szkoły: rekrutacja.szkola@szkolastobno.pl,
przedszkola: rekrutacja.przedszkole@szkolastobno.pl
w wyznaczonym terminie. Wnioski można pobrać ze strony internetowej szkoły (zakładka szkoła lub przedszkole – Formularze do pobrania).